Ešte nie ste našim registrovaným zákazníkom? Zaregistrujte sa a získajte 10 € na prvý nákup.

×
0903 878 089 (Po-Pia 8-17 hod.)
0903 878 089 Po-Pia 8-17 hod.
Nakúpte ešte za 20,00 €
a dopravu máte zadarmo
0
Košík
0,00 € s DPH
V nákupnom košíku aktuálne nič nemáte.
Potrebujete poradiť s výberom? Vyskúšajte našu poradňu.
Menu

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dalap.sk (ďalej len „Dalap“)

DALAP s.r.o.
Osadná 2
83103 Bratislava
IČO: 46655131
IČ DPH: SK2023513228

Chránime Vaše súkromie

My, v spoločnosti DALAP s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu dalap.sk, si uvedomujeme riziká spojené s pohybom a zdieľaním informácií na internete a zároveň sme si vedomí z toho plynúce dôležitosti ochrany nielen osobných údajov, ale všeobecne súkromie všetkých našich zákazníkov a návštevníkov našich stránok.

Preto sme sa zaviazali chrániť a rešpektovať Vaše súkromie a pri jeho ochrane vždy postupovať prísne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Za týmto účelom je spoločnosť DALAP s.r.o. registrovaná na nakupujbezpečne.sk pod registračným číslom 592/2016 a samotný internetový obchod dalap.sk je hrdým držiteľom certifikácie pre elektronickú komerciu, ktorá je zárukou toho, že obchod spĺňa pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu.

Pracujeme len s tými údajmi, bez ktorých to nejde

Pri poskytovaní našich služieb zákazníkom a následne pri zabezpečení plnohodnotného zákazníckeho servisu nevyhnutne dochádza k zdieľaniu osobných údajov. Spravidla sa jedná o informácie uvedené pri registrácii a vytvorenie Vášho zákazníckeho účtu alebo o údaje oznámené priamo na účely bezproblémového spracovania a vybavenie Vašej objednávky. Registrácia pritom nie je nutnou podmienkou k nákupu.

Osobné údaje, ako sú napríklad Vaše fakturačné a kontaktné údaje či dodacia adresa, používame výhradne k účelu, na ktorý ste nám ich dobrovoľne poskytli. Nespracovávame, ani neuchovávame dôverné informácie, ktoré nutne nepotrebujeme k tomu, aby sme mohli splniť Vaše priania.

Bezpečnosť na prvom mieste

Všetky informácie, ktoré sú osobným údajom alebo sú dôverného charakteru, zbierame a uchovávame spôsobom, ktorý spĺňa prísne požiadavky na zabezpečenie proti zneužitiu a neoprávnenému prístupu. Nikdy za žiadnych okolností nepredáme, neprenajmeme, ani inak nesprístupníme Vaše osobné údaje tretím stranám, ak s tým nebudete súhlasiť alebo nám zákon neuloží inak.

Vždy s Vaším vedomím a súhlasom

Iba ak sami prejavíte záujem a dáte nám svoj vedomý súhlas, použijeme Vaše osobné údaje k tomu, aby sme Vás mohli informovať o nových produktoch, špeciálnych ponukách a ďalších aktualitách zo sveta ventilátorov a vzduchotechniky.

Ako sa môžem odhlásiť z odberu e-mailov?

Chápeme, že hoci pripravujeme naše e-maily priamo Vám na mieru, môže sa stať, že pre Vás ventilátory a vzduchotechnika momentálne nebudú aktuálnou témou. Pretože by sme neradi, aby Vás naša oznámenie akokoľvek obťažovala, existujú hneď 4 spôsoby, akými je možné sa odhlásiť z odberu e-mailov:

1. Všetky e-maily obsahujú v pätičke nasledujúcu vetu s odkazom: "Pre odhlásenie a úpravy odberu obchodných oznámení kliknite sem." Po kliknutí na odkaz sa zobrazí odhlasovacej menu, v ktorom je možné zvoliť buď trvalé odhlásenia z odberu, alebo dočasné odhlásenie na dobu 30 dní. Ak vyberiete možnosť úplného odchodu, bude Vaša e-mailová adresa z tejto databázy odstránená.

2. Ak ste registrovaný zákazník, môžete po prihlásení do svojho účtu zrušiť zasielanie e-mailov v nastavení účtu. Rovnakým spôsobom je možné sa v budúcnosti k odberu kedykoľvek opäť prihlásiť.

3. Na e-mailovú adresu info@dalap.sk zašlite žiadosť o zrušenie odberu e-mailov. Následne bude Vaša e-mailová adresa odstránená z našej databázy.

4. Pre zrušenie zasielanie e-mailov kliknite na nasledujúci odkaz:

Odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení

Chcem, aby ste zmazali všetky moje osobné údaje.

Ak by ste si priali, aby sme z našej databázy odstránili všetky Vaše osobné údaje, pošlite nám, prosím, svoju žiadosť na e-mailovú adresu info@dalap.sk. Vašej žiadosti obratom vyhovieme a všetky osobné údaje aj iné dôverné informácie, okrem tých, ktorých archiváciu nám ukladá zákon, bez omeškania odstránime.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g) právo na prenosnosť osobných údajov,

h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ. ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu

  • Heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727,
  • Pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599,
  • NajNákup.sk so službou Hodnotenie obchodu a tovaru, spoločnosť MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894,
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti DALAP s.r.o. aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Služba strážny pes

Spoločnosť DALAP s.r.o. spracúva na účely poskytnutia služby strážny pes nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok XI ods. 1 Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou DALAP je nevyhnutné na poskytnutie služby strážny pes, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

DALAP s.r.o. so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 46655131, DIČ: 2023513228, IČ DPH: SK2023513228, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava III, vložka číslo: 81259/B.

Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť DALAP bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok XI ods. 1 Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou DALAP je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Cookies

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Informačný systém e-mailový marketing

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Informačný systém SMS marketing

12. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

13. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

14. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Spýtajte sa na čokoľvek
Richard Majerík
Richard Majerík
Poradím s výberom aj technickými zádrhelmi
0903 878 089 (Po-Pia 8-17 hod.)

Vzduchotechnické tipy, vychytávky a návody. Raz za čas priamo do e-mailu.

Zadajte e-mail
Odoslaním emailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov .
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava
areál Golden City (číslo objektu 18-20)

Po – Pia 8:00 – 17:00

2663 výdajných miest po celej SR
Mapa
Hotovosť
Dobierkou
Kartou
Prevodom
Apple Pay
Google Pay
PayPal
GoPay
... a kartou zaplatíte aj na našej predajni.
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Hore